Solf fria församling

Lägenhet uthyres

vindsvåningen, ca 80m2, i missionshuset, Solfvägen 202

Ta kontakt för mer info, sfriaf@gmail.com

Hebr. 10:24-25Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.